1
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารข่าวกรองทางอากาศ รุ่นที่ 53