IMG 1007

พลอากาศโท พันธ์ภักดี พัฒนกุล เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ นำตัวแทนข้าราชการกรมข่าวทหารอากาศบริจาคเครื่องฆ่าเชื้อไวรัสและสมทบทุนต้าน COVID-19