ความรู้ด้านสารสนเทศ

เอกสาร/คู่มือ ข้อมูล/การทำงาน ประเภท ดาวน์โหลด
  การใช้งาน Bitlocker (คู่มือ) ปกป้องข้อมูลของคุณจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต
(pdf.)
Click here
  การใช้งาน Ransomware protection (คู่มือ) ป้องกันโฟลเดอร์หรือไดร์ฟ ไม่ให้ไวรัสหรือมัลแวร์เข้าถึง (pdf.) Click here
  การใช้งาน Shadow copy (คู่มือ) คอยสำเนาไฟล์ต่างๆ ตลอดช่วงเวลา (pdf.) Click here
  การใช้งาน System restore (คู่มือ) กู้ไฟล์ระบบเพื่อให้วินโดวส์กลับใช้งานได้ปกติ (pdf.) Click here
  PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎหมาย PDPA คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (pdf.) Click here