ข้าราชการกรมข่าวทหารอากาศทำกิจกรรมทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรคติดต่อ covid-19

เมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 

111

112

114

118

120

S 8355850