พลอากาศโท พงษ์สวัสดิ์ จันทสาร เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
นำข้าราชการกรมข่าวทหารอากาศ ออกกำลังกายและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ สวนสุขภาพ ทอ.เฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓IMG 3727

IMG 3745

IMG 3771


IMG 3783


IMG 3988


IMG 3997