พลอากาศตรี วสุ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/ต่างประเทศ ก่อนไปดำรงตำแหน่ง
ประจำปี ๖๗ ณ ห้องบริพัตร (บก.ทอ.๑) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙๓๐
โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๖ คน คือ
๑. นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/โตเกียว
๒. นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย ผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/จาการ์ตา
๓. นาวาอากาศเอก อธิราช ศิริทรัพย์ ผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/ปักกิ่ง
๔. นาวาอากาศเอก สุภชัย อุปัญญ์ ผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/นิวเดลี
๕. นาวาอากาศเอก ธฤษณัช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/ย่างกุ้ง
๖. นาวาอากาศเอก นิฐินัย บุญลยางกูร ผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/มอสโก
ทั้งนี้ดำเนินการอบรม ณ กรมข่าวทหารอากาศ ระหว่าง ๑๓ พ.ย. - ๑๔ ธ.ค.๖๖
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๕ สัปดาห์

1 0

3 0

4 0

2 0