พลอากาศตรี ชุมพล พละเสน ผู้อำนวยการสำนักข่าว กรมข่าวทหารอากาศ
เป็นผู้แทนเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ นำกำลังพล กรมข่าวทหารอากาศ
ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน กรมข่าวทหารอากาศ
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

1

2

3

4

5