กรมข่าวทหารอากาศ รับฟังการแถลงนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๗
พลอากาศโท สมหมาย ลีลิตธรรม เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ มอบหมายให้
พลอากาศตรี อังคาร อินทรา รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
นำกำลังพล กรมข่าวทหารอากาศ ณ ที่ตั้ง และ สน.ผชท.ทอ. ณ ต่างประเทศ
ร่วมรับฟังการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
ผ่านระบบเครือข่าย IP TV และระบบ Cable TV ทอ. เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

S 11501575 0

9E568B0F 0F9D 4937 935A 45ED66A0C90B 0

233DE130 CA42 4DFF BD4D 2C630F88EC2A L0 001 0

BQ1A7254 0

S 7438345 0

S 22568975 0

S 60669999 0

S 164765828 0

temp c489a1a06579b1211f0f69c6cdf30e267 4936729557669385661 98326180934313 0