กรมข่าวทหารอากาศ จัดพิธีมอบรางวัล Innovation Award
พลอากาศโท กฤษฎา สุพิชญ์ เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Innovation Award
ให้แก่กลุ่มกิจกรรม MD-ISR ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้างกองทัพอากาศ
ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยกลุ่มกิจกรรมที่ได้รับรางวัลในเรื่อง แนวทางการปฏิบัติภารกิจ ISR
ด้วยการบูรณาการข้อมูลข่าวสารในมิติต่างๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจการควบคุมไฟป่าของ
ในวันอังคารที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกรมข่าวทหาอากาศ

312706 0

312707 0

312708 0

312710 0