กรมข่าวทหารอากาศจัดพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร
พลอากาศโท กฤษฎา สุพิชญ์ เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมข่าวทหารอากาศ
ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑ คน ในวันอังคารที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมกรมข่าวทหาอากาศ

312699 0

312701 0

312703 0

312700 0