พลอากาศโท กฤษฎา สุพิชญ์ เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมข่าวทหารอากาศ
ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๓ คน เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกรมข่าวทหารอากาศ

86722

86723

86724

86725

86726

86729

86730

86732

86731