พลอากาศโท กฤษฎา สุพิชญ์ เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร
และนายทหารประทวน สังกัด กรมข่าวทหารอากาศ
ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๖ คน เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมกรมข่าวทหารอากาศ

75012

75010

75015

75017

75018

75019