พล.อ.ท.กฤษฎา สุพิชญ์ จก.ขว.ทอ. พร้อม คณะ ผบช.ฯ ได้ตรวจเยี่ยม นขต.ทอ.
โดยตรวจเยี่ยม กนผ.สนผ.ขว.ทอ. เป็นหน่วยแรก ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธ.ค.65, 0900-1200
โดยเข้ารับฟังบรรยายสุรปกิจการ และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องหน่วย จาก ผอ.กนผ.สนผ.ขว.ทอ.
พร้อมกับตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ กำลังพล กนผ.สนผ.ขว.ทอ.

1

3

2

4