ผู้บังคับบัญชา และกำลังพลกรมข่าวทหารอากาศ รับชมการถ่ายทอดสด
การแถลงผลงานตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕
ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Teleconference; VTC) เคเบิลทหารอากาศ สื่อสังคมออนไลน์และระบบ RTAF IPTV
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

1

2

3

4

5