พลอากาศโทพิบูลย์ วรวรรณปรีชา เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารประทวน สังกัดกรมข่าวทหารอากาศ
ที่ได้รับการเลื่อนยศ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงร่วมเป็นเกียรติ และร่วมแสดงความยินดี
ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.เมื่อ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

1

2

3

4

5