พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร กรมข่าวทหารอากาศ

พลอากาศโทพิบูลย์ วรวรรณปรีชา เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการสัญญาบัตร
กรมข่าวทหารอากาศ ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น จำนวน ๕ นาย
เมื่อวันศุกร์ ที่ ๘ ต.ค.๖๔ ณ ห้องเรียน รร.กพ.ทอ.

S 9322603

S 9322596

S 9322604

S 9322598