พลอากาศตรี วรวิทย์ บุตรยี่ รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
นำข้าราชการกรมข่าวทหารอากาศ ออกกำลังกายและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ สวนสุขภาพ ทอ.เฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

IMG 4811

IMG 4820

IMG 5237

IMG 5136


IMG 4794