การป้องกันข้อมูลส่วนตัวในคอมพิวเตอร์

  ชื่อ  ดาวน์โหลด
  คู่มือการใช้งาน Bitlocker  คลิกที่นี่
  คู่มือการใช้งาน System restore  คลิกที่นี่
  คู่มือการใช้งาน Ransomware protection  คลิกที่นี่
  คู่มือการใช้งาน Shadow copy  คลิกที่นี่


การใช้งาน Cloud ขว.ทอ.

  ชื่อ       ดาวน์โหลด
  คู่มือการใช้งาน Cloud ขว.ทอ.                    คลิกที่นี่