พลอากาศโท พันธ์ภักดี พัฒนกุล เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการกรมข่าวทหารอากาศ
ปลูกต้นไม้และป่าเฉลิมพระเกียรติ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น"
โดยมี นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงเข้ากิจกรรม
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณพื้นที่กองทัพอากาศ อ่างเก็บน้ำบ้านจั่น จังหวัดอุดรธานี
4bd492b244253ec31bda15c46a458e585984dcf

67d9d5a752f15bcdd6860e171533aff5cf4d9eb

3203d00bd2047e085d3f481b2a3329ef0e9ed45

b511cf85c8b682b093ecb497282ae316d40aac6