พลอากาศโท พันธ์ภักดี พัฒนกุล เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ และคณะ
ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการด้านการข่าว 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒๓
โดยมี นาวาอากาศเอก ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน ๒๓

ให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี
62edaca59314ff36e399f40c05fe5cef738588f

c2a1eba1f1c30b94db8d2807a4bffecfccec2bb

d3517fd1e8ba5f9cef2ca7c8f5a02adccb41533