พลอากาศโท พันธ์ภักดี พัฒนกุล เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน
พร้อมด้วย พลอากาศตรี วรวิทย์ บุตรยี่ รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธี
เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๑

IMG 0811

IMG 0748

IMG 0754

IMG 0762

IMG 0767