เมื่อ ๒๕ พ.ค.๖๓ พล.อ.ท.พันธ์ภักดี พัฒนกุล จก.ขว.ทอ. และคณะ
มอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับ จนท.ชุดถ่ายภาพทางอากาศ
(กองข่าวอากาศ คปอ., ศลภ.คปอ., หน่วยบิน ๔๒๐๑ ฯ และ GIS ขว.ทอ.)
บริเวณพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล สนับสนุนศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
1

2

3

4

5