พลอากาศโท พันธ์ภักดี พัฒนกุล เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
ประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น
เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องทำงาน เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ


8 63 200512 0023

8 63 200512 0019

8 63 200512 0061