พลอากาศโท พันธ์ภักดี พัฒนกุล เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
นำตัวแทนข้าราชการกรมข่าวทหารอากาศบริจาคเครื่องฆ่าเชื้อไวรัสและสมทบทุนต้าน COVID-19
เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๖๓
ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพลอากาศตรี ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ

IMG 1007

IMG 1001

IMG 0996

IMG 1011