IMG 0882

เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชากรมข่าวทหารอากาศ
มอบข้าวสารและหน้ากากอนามัย ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
และทหารกองประจำการ กรมข่าวทหารอากาศ

พลอากาศโท พันธ์ภักดี พัฒนกุล เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชากรมข่าวทหารอากาศ
มอบข้าวสารและหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นกำลังใจ
ให้กับ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กรมข่าวทหารอากาศ
ในการก้าวผ่านสถานการณ์วิกฤต COVID-19
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ลานจอดรถกรมข่าวทหารอากาศ
IMG 0904

IMG 0890

IMG 0952

IMG 0963