พิธีประดับยศ นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
ณ ห้องประชุมกรมข่าวทหารอากาศ (คปอ.) เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒

IMG 0293

IMG 0291

IMG 0227

IMG 0226

IMG 0216

IMG 0235