พลอากาศโท กฤษฎา สุพิชญ์ เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
มอบเสื้อให้ข้าราชการ สังกัดกรมข่าวทหารอากาศ ที่เข้าโครงการรณรงค์เดิน-วิ่ง
เพื่อสุขภาพกำลังพล กองทัพอากาศ (AFVR 2023xCCC)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ กรมข่าวทหารอากาศ


DSC04918 0

1

2

3

4

5

6

7

8