พลอากาศโท กฤษฎา สุพิชญ์ เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเสมียนสำนักงานผู้ช่วยฑูตฝ่ายทหารอากาศ
ไทย/ต่างประเทศ ก่อนไปปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 66
ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 10:30
ณ โรงเรียนการข่าว กองนโยบายและแผน
สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ

84849

84853

84851

84856

84857