กรมข่าวทหารอากาศ จัดพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน                 
พลอากาศโท กฤษฎา สุพิชญ์ เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ  เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด กรมข่าวทหารอากาศ
ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๙ คน เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมกรมข่าวทหารอากาศ

65382

65385

65386

65373

65374

65375

65376

65377

65378

65379

65380

65381