กรมข่าวทหารอากาศ พลอากาศตรี วสุ มโนสิทธิ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ
ผู้แทนเจ้ากรมข่าวทหารอากาศเข้าร่วมคณะในพิธีส่งกำลังพลของกองทัพอากาศ
และให้ขวัญกำลังใจผู้ที่ไปช่วยอพยพคนไทย ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบจากซูดาน
ทั้งนี้กรมข่าวทหารอากาศ ได้ส่ง นาวาอากาศเอก กัญ มโนธรรม
ผู้อำนวยการกองต่างประเทศ กรมข่าวทหารอากาศ
เข้าร่วมเดินทางในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนภารกิจการประสานงานด้านการต่างประเทศ
อำนวยความสะดวกการผ่านน่านฟ้า การตรวจคนเข้าเมือง
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๒๔๐๐ น. ณ ท่าอากาศยานทหาร ๒

104736

104735