กรมข่าวทหารอากาศ จัดพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน                 
พลอากาศโท กฤษฎา สุพิชญ์ เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ  เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน สังกัด กรมข่าวทหารอากาศ ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 4 คน
เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมกรมข่าวทหารอากาศ

34734

34736

34737

34740

34742

34743