กรมข่าวทหารอากาศ พลอากาศตรี สมหมาย ลีลิตธรรม รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
ผู้แทนเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมข่าวกรองทางเทคนิค
ตามโครงการศึกษาภายในประเทศของ กองทัพอากาศประจำปี ๒๕๖๖
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับข่าวกรองทางเทคนิค
และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง ให้กับผู้เข้ารับการอบรม
ซึ่งเป็นข้าราชการกรมข่าวทหารอากาศ จำนวน ๓๐ คนชั้นยศจ่าอากาศตรี ถึง นาวาอากาศโท
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมหอสมุดกองทัพอากาศ(ชั้น ๑)

c5eeec98 83d8 4efb 8961 07bda96b7035

311a1f4a 6e27 4c8a 8b56 1ef5dc7ee861

966c640c ac91 4af4 bb31 9dd4b84d6e9d

b75541f9 9cc4 43c1 8b2f e3c33f414929

9323d01f 30b0 43a7 b111 81cff9767f4e