กรมข่าวทหารอากาศ จัดการประชุมและเยี่ยมหน่วยของกองทัพอากาศ
สำหรับคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ ประจำกรุงเทพฯ และภริยา (RTAF-MAC-T 2023)
พลอากาศโท กฤษฎา สุพิชญ์ เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ พร้อมภริยา คุณจีรนันท์ สุพิชญ์
และคณะกรมข่าวทหารอากาศ ให้การต้อนรับคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ ประจำกรุงเทพฯ และภริยา
ร่วมประชุมและเยี่ยมหน่วยงานกองทัพอากาศ (RTAF-MAC-T 2023)
เพื่อเสริมสร้างสัมพันธไมตรีทางทหารและกระชับความสันพันธ์ระหว่างประเทศ
โดยการเยี่ยมชม หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
กิจการชมรมแม่บ้าน กองบิน 6 ศึกษาภูมิประเทศและกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา ระหว่าง 13-15 มีนาคม 2566

12

16

03

02