พลอากาศตรี วสุ มโนสิทธิ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ
ผู้แทนเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เป็นประธานจัดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องโรคเอดส์​ ณ​ ห้องบรรยาย​ กองทัพอากาศ
มีข้าราชการกรมข่าวทหารอากาศเข้ารับการอบรม​ โดยมี​ผู้บรรยายจาก​ กองเวชศาสตร์ป้องกัน
กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

3

4

5

1

6