กรมข่าวทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมหน่วยข่าว กองบิน ๕ และ กองบิน ๗
พลอากาศโท กฤษฎา สุพิชญ์ เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ หัวหน้าคณะ พร้อมผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง
กรมข่าวทหารอากาศ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยข่าว เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน ข้อขัดข้องด้านการข่าว
การรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ณ กองบิน ๕ และ กองบิน ๗
ระหว่าง ๒๗ ถึง ๒๗ กุมภาพันธ์ ๖๖

11144

11143

11142

11145

11146