กรมข่าวทหารอากาศ ร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรมกำลังพลกองทัพอากาศ

เมื่อวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๖๖ เวลา ๑๔๐๐-๑๖๐๐ น. โดย พลอากาศโท กฤษฎา สุพิชญ์ เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ มอบหมายให้พลอากาศตรี วสุ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ เป็นประธานกิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่กำลังพลกองทัพอากาศ นำกำลังพลกรมข่าวทหารอากาศ และหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ร่วมฟังบรรยายธรรมะเพื่อขัดเกลาจิตใจ ให้เกิดคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดมงคลแก่ชีวิต ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองทัพอากาศ

189953

52s

189956

189957