กรมข่าวทหารอากาศ จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอากาศ และกรมสรรพาวุธทหารอากาศ สนับสนุนการรักษาถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวรี นารีรัตนราชกัญญา จะเสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรน์ SIRIVANNAVARI โดยบริษัท ไอริส ๒๐๐๕ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจแฟชั่นชั้นนำภายใต้ชื่อแบรน์ SIRIVANNAVARI เพื่อทรงกำกับการดำเนินการถ่ายภาพประชาสัมพันธ์เครื่องแต่งกานประจำฤดูกาล Autumn/Winter 2023-2024 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ในฐานะแบรนด์ชั้นนำของประเทศ ระหว่าง ๗-๘ ก.พ.๖๖ ณ ฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖ และ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

148775

148769

148770

148777


23526