กรมข่าวทหารอากาศจัดพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
พลอากาศโท กฤษฎา สุพิชญ์ เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ  เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด กรมข่าวทหารอากาศ ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๔ คน เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกรมข่าวทหารอากาศ

ad

aa

ac