กรมข่าวทหารอากาศโดยกองรักษาความปลอดภัยกรมข่าวทหารอากาศ จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอากาศ และกรมสรรพาวุธทหารอากาศ สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย การแข่งขันแบดมินตัน รายการ PRINCESS SIRIVANNAVARI Thailand Master 2023 ระหว่าวันที่ 31 ม.ค. - 5 ก.พ.66 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน

395545

395546

395549

395548

395547