กรมข่าวทหารอากาศ สนับสนุนจัดซื้อดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก(ดอกป๊อปปี้)ประจำปี ๒๕๖๖ จากสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เนื่องด้วยในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันทหารผ่านศึก สมาคมแม่บ้านทหารอากาศร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อหารายได้เป็นสาธารณกุศลสมทบทุนสงเคราะห์ครอบครัวทหาร ตำรวจ พลเรือนและอาสาสมัครที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในการป้องกันประเทศชาติ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ โดย คุณจีรนันนท์ สุพิชญ์ พร้อม นาวาอากาศเอกหญิง สินีนาฏ สิทธิลภ เป็นผู้แทนสมาคมแม่บ้านทหารอากาศพร้อมคณะฯ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๖๖ มาจำหน่ายดอกป๊อปปี้ แก่ พล.อ.ท.กฤษฎา สุพิชญ์ เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ รวมทั้ง ผู้บังคับบบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กรมข่าวทหารอากาศ ในครั้งนี้

390640

390641

390642

390647

390648

390649

390639

390638