กรมข่าวทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมหน่วยข่าว กองบิน ๔ และ กองบิน ๔๑

พลอากาศโท กฤษฎา สุพิชญ์ เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ มอบหมายให้ พลอากาศตรี สมหมาย ลีลีตธรรม รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กรมข่าวทหารอากาศ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยข่าว เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน ข้อขัดข้องด้านการข่าว การรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ณ กองบิน ๔ และ กองบิน ๔๑ ระหว่าง ๑๙ ถึง ๒๐ มกราคม ๖๖

178492

178493

 

178496

178494

178495

178488

178487

178491