พล.อ.ท.กฤษฎา สุพิชญ์ จก.ขว.ทอ. พร้อม คณะ ผบช.ฯ ได้ตรวจเยี่ยม นขต.ทอ. โดยตรวจเยี่ยม กรภ.สนผ.ขว.ทอ. เป็นหน่วยที่สอง ในวันจันทร์ที่ 9 ม.ค.66, 0900-1200 โดยเข้ารับฟังบรรยายสุรปกิจการ และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องหน่วย จาก ผอ.กรภ.สนผ.ขว.ทอ. พร้อมกับตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ กำลังพล กรภ.สนผ.ขว.ทอ.

 

169788 

169779

169784

169787

169780