กรมข่าวทหารอากาศ พล.อ.ท.กฤษฎา สุพิชญ์ จก.ขว.ทอ. นำกำลังพล ขว.ทอ.
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา และวันขึ้นปีใหม่ ๘ กรม
ได้แก่ กพ.ทอ., ขว.ทอ., ยก.ทอ., กบ.ทอ., สบ.ทอ., สปช.ทอ., กง.ทอ. และ จร.ทอ.
โดยเข้าร่วม พิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ
พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์ บริเวณ ลานต้นไทร อาคารแปดกรม และร่วมพิธีสงฆ์ พร้อมกับทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง
เแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูปหลังพิธี จก.ขว.ทอ. ได้อวยพรปีใหม่ กำลังพล ขว.ทอ. มอบของขวัญ
และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน รับขวัญปีใหม่ ให้เกิดขวัญกำลังร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติกันต่อไป

1

2

3

4

5