พลอากาศตรี สมหมาย ลีลิตธรรม รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมข่าวทหารอากาศ
ร่วมพิธีสวดมนต์ถวายพระพร พร้อมทั้งตั้งจิตอธิษฐานถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย และกราบถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และกลับมามีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน
ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ กรมข่าวทหารอากาศ 

1

2

3

4

5

6