กองรักษาความปลอดภัยกรมข่าวทหารอากาศ
จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอากาศ และกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย การแข่งขันแบดมินตัน รายการ HSBC BWF World Tour Finals 2022
ระหว่าวันที่ ๗-๑๑ ธ.ค.๖๕ ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน

1

2

3

4

5