การประชุมชี้แจงคณะ ผชท.ทหารต่างประเทศ/กรุงเทพฯ
พลอากาศโท กฤษฎา สุพิชญ์ เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ  เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะ ผชท.ทหารต่างประเทศ/กรุงเทพฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องบรรยาย ทอ. 
โดยมี ผชท.ทหารต่างประเทศ/กรุงเทพฯ เข้าร่วม จำนวน ๒๙ คน

1

2

3

4

5