พลอากาศโท กฤษฎา สุพิชญ์ เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
มอบหมายให้ พลอากาศตรี วสุ  มโนสิทธิศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่ข่าวกรองทางอากาศ รุ่นที่ ๔๙
ณ โรงเรียนการข่าว สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐
โดยมีผู้เข้ารับการศึกษา จำนวน ๓๔ คน ดำเนินการศึกษา ตั้งแต่ ๒๙ พ.ย.๖๕ ถึง ๘ มี.ค.๖๖

1

2

3

4

5