พลอากาศโทกฤษฎา สุพิชญ์ เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/ต่างประเทศ
และ รองผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/ต่างประเทศ
ก่อนไปดำรงตำแหน่ง ประจำปี ๖๖ ณ ห้องประชุม ยก.ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑๓๐ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๗ คน คือ
๑ นาวาอากาศเอกเนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง ผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/แคนเบอร์รา
๒ นาวาอากาศเอกพุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/สตอกโฮล์ม
๓ นาวาอากาศเอกนิรุต รัตนจรรยา ผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/มะนิลา
๔ นาวาอากาศเอกปรัชญา ทิพยรัตน์ ผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/วอชิงตัน ดีซี
๕ นาวาอากาศเอกพฐา แก่นทับทิม ผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/พนมเปญ
๖ นาวาอากาศเอกรุ่งโรจน์ สุขุม ผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/เวียงจันทน์
๗ นาวาอากาศโทภัคภณ สนิทสม รองผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/เบอร์ลิน
ทั้งนี้ดำเนินการอบรม ณ กรมข่าวทหารอากาศ ระหว่าง ๙ พ.ย. - ๒๐ ธ.ค.๖๕ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๖ สัปดาห์

1

2

3

4

5