กรมข่าวทหารอากาศจัดพิธีเปิดการอบรมเสมียนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/ต่างประเทศ

พล.อ.ท.พิบูลย์ วรวรรณปรีชา เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเสมียน สน.ผชท.ทอ. ไทย/ต่างประเทศ
ก่อนไปปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี ๖๕ เมื่อ ๕ พ.ค.๖๕, ๐๙๐๐ ทั้งนี้การอบรมมีระยะเวลา ๖ สัปดาห์ ตั้งแต่ ๕ พ.ค. - ๑๖ มิ.ย.๖๕

1

2

3

4

5