กรมข่าวทหารอากาศ จัดกิจกรรมตรวจสภาพยานพาหนะก่อนวันหยุดยาว เนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๖๕

ตามนโยบายเจ้ากรมข่าวทหารอากาศที่มีความห่วงใยด้านนิรภัยภาคพื้น
กับข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และทหารกองประจำการของกรมข่าวทหารอากาศทุกคน
จึงได้จัดกิจกรรมตรวจสภาพยานพาหนะก่อนวันหยุดยาวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี ๖๕
บริเวณลานจอดรถกรมข่าวทหารอากาศในวันที่ ๘ เม.ย.๖๕, ๐๙๓๐ -๑๕๐๐
โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมขนส่งทหารอากาศและวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จ.นครนายก

กิจกรรมประกอบด้วย
-ตรวจความพร้อมยานพาหนะตามรายการตรวจสภาพฯ
-เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ทุกคัน(สนับสนุนโดยวก.องครักษ์)
-เปลี่ยนใบปัดน้ำฝนรถยนต์ให้กับผู้ที่สนใจ

โดยมีรถยนต์เข้ารับการตรวจสภาพ ๒๓ คัน
และรถจักรยานยนต์เข้ารับการตรวจสภาพ ๔๔ คัน

S 38887507

S 38887508

S 38887509

S 38887511

S 38887522